Podstawą efektywnego treningu jest jakoś treningu, odżywianie ale również odnowa biologiczna.

Infinity Fitness w celu uzupełnienia programu posiada w swojej ofercie saunę fińską, która nie tylko przyczyni się do regenracji ogranizmu lecz takżejest to sposób wzmocnienie i relaks.

„Saunę w sporcie stosuje się zazwyczaj 1 – 2 razy w tygodniu, rzadziej częściej. Temperatura wnętrza wynosi 80 – 1100 C a wilgotność względna jest niska, poniżej 15%. Czas przebywania zależy od wilgotności względnej i temperatury powietrza na danym pułapie w saunie oraz od przygotowania zawodnika. Wynosi on zazwyczaj 6 – 12 minut.

Efekt sauny opiera się na obciążeniu mechanizmów termoregulacyjnych organizmu. Wpływ wysokiej temperatury powietrza wywołuje zwiększenie produkcji potu oraz rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry przy równoczesnym ich zwężaniu wewnątrz ciała. Te reakcje prowadzą do upośledzenia ukrwienia i dostawy tlenu do głębiej położonych tkanek i narządów – powstaje niedotlenienie symulujące procesy, które przeciwdziałają temu stanowi. Jako efekt następczy stwierdza się zwiększenie liczby krwinek czerwonych, zwiększa się liczba kapilar w mięśniach i narządach wewnętrznych oraz polepsza się gospodarka tlenem.

Sauna działa także jako bodziec stresowy. Po pobycie występuje zwiększone wydzielanie hormonu adrenokortykotropowego przysadki, kortyzolu oraz katecholamin w nadnerczu. Systematyczne stosowanie sauny stymuluje gruczoły produkujące powyższe hormony, zwłaszcza korę nadnerczy, która czynnościowo staje się bardziej sprawna, Po stosowaniu sauny obserwuje się podwyższenie zdolności do pracy fizycznej.

W zespole środków fizykoterapeutycznych na specjalne wyróżnienie zasługuje także jontoforeza. Jest to metoda wykorzystująca jonizację substancji chemicznych do wprowadzenia ich do wnętrza organizmu, stosuje się w tym przypadku prąd stały o niewielkim natężeniu jako nośnik zjonizowanych preparatów. W sporcie metodę tę stosuje się do miejscowego wprowadzenia środków rozgrzewających, soli mineralnych, witamin.”

Cyt: Rakowski Paweł: Odnowa biologiczna po treningach i zawodach sportowych.